Որոշում. N ° 28 – 2020.12.10

Որոշման՝ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) նախագահը պատիւ ունի ձեզ հրաւիրելու Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) չորրորդ գումարման երկրորդ նստաշրջանին:

Նստաշրջանը կը մեկնարկի Դեկտեմբերի 19-ին Ժնեւի ժամանակով ժամը 9։30-ին (Հայաստան, ժամը 12:30)։ 

Հասցեն՝ Քանթոնի հրապարակ 22, Ժնեւ, Շուեյցարիա:

Կը  ներկայացնենք օրակարգը՝

Շաբաթ, Դեկտեմբերի 19, 2020 թ., 10:00-ին

ա) ներկայացնել եւ հաստատել հանդիպման օրակարգը:

բ) ներկայացնել եւ հաստատել պատգամաւորութեան նոր թեկնածուներուն (ժամկէտը մինչեւ 2023 թ. Դեկտեմբերի):

           գ) քուեարկել ընթացիկ տարուայ նոր գործադիր բանաձեւերը  եւ քուեարկել նոր ներքին կանոնակարգի մէջ հնարաւոր փոփոխութիւնները:

Շաբաթ, Դեկտեմբերի 19, 2020 թ., 12:30-ին

Ընդմիջում

Շաբաթ, Դեկտեմբերի 19, 2020 թ., 14: 00-ին

դ) Արեւմտեան Հայաստանի կառավարութեան մէջ նշանակել նոր նախարարներու պաշտօններ  (ժամկէտը մինչեւ 2023 թ. Դեկտեմբեր):

ե) ներկայացնել Արեւմտեան Հայաստանի կառավարութեան նախարարութիւնները եւ նախարարներուն:

զ) հաստատել կառավարութեան նոր ծրագրի նախապատրաստման ամսաթիւը, որը պէտք է ներկայացուի Ազգային ժողովի (խորհրդարան) հինգերորդ գումարման երկրորդ նստաշրջանի ընթացքին:

է) Որոշել տարուայ խորհրդարանական հանդիպումներու օրացոյցը:

ը) Սահմանել 2021 թուականի առաջին կիսամեակի Արեւմտեան Հայաստանի խորհրդարանի գործունէութեան ընդհանուր իրավիճակը:

Կիրակի, Դեկտեմբերի 20, 2020 թ., 10:00-ին (Ժնեւ)

1) 10:00-ին Ոչ պաշտօնական հանդիպում:

2) 12:30-ին պաշտօնական ճաշկերոյթ

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) նախագահ

Լեոնարդոյ Պասմաճեան