Հակոբը անխոնջ պայքարեցաւ հայ դատի համար ՝ յաղթահարելով բոլոր դժուարութիւնները եւ վտանգելով իր կեանքը: Այն իր գործունէութեամբ սկսաւ «Երիտասարդ հայ» թերթի մէջ, որը անկախ հարթակ էր շատ հայ երիտասարդ կանանց եւ տղամարդկանց համար: Այս թերթը կազմեց անկախ քաղաքական շարժման կորիզը անցեալ դարի եօթանասունականներու հայկական միջավայրին, որն այնուհետեւ ծաղկացրեց առաջադէմ հեղափոխական սերունդ: Հակոբը ճնշուած ժողովուրդներու ուղեկիցն էր և անոնց գործի աջակիցը: եւ նոյնիսկ անոնց հետ մարտիկ եւրոպական մայրաքաղաքներուն մէջ:

Փարիզի մէջ անոր հեղափոխական գործունէութիւնը չի գոհացուց ֆրանսիական իշխանութիւններուն, ուստի ան ձերբակալուեցաւ եւ բանտարկուեցաւ, բայց ան ազատ մնաց բանտի ներսն ու դուրսը: 

Նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը հանդիպեր է Յակոբ Քարաեանի հետ Կիլիկիոյ մէջ Քեսապի ազատագրման ժամանակ: «Հակոբը նշանաւոր մարդ էր, օրինակ մեր սերունդներու համար, ան իր ողջ կեանքը աշխատեց հանուն Արեւմտեան Հայաստանի ազատագրման: Ան հետմահու կը պարգեւատուի Արեւմտեան Հայաստանի թուրի մետալով»:

Հանգչիր խաղաղութեամբ, Արեւմտեան Հայաստանի որդի, մենք կը շարունակենք պայքարը: