Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը, անդրադարձեր է ռուսական <<Կոմերսանտ>> պարբերականի կողմէ   տարածուած նիւթին։

Նախագահը իր  անհամաձայիւթիւնն  յայտնելր է տուեալ նիւթի վերաբերեալ, նշելով,  որ  եռակողմ բանակցութիւններու արդիւնքին երկաթուղային գիծը կանցնի Արեւմտեան Հայաստանի սահմանով, իսկ այդ մասին իր հետ քննարկումներ չէ եղած ինչպէս նաեւ չէ եղած բանաւոր կամ գրաւոր որեւէ թոյլտւութիւն։ 

ԱՀՀ Նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը եւս մէկ անգամ յիշեցուց․

 «1920 թուականին տեղի ունեցած Սան Ռեմոյի կոնֆերանսին, որու ընթացքին քննարկուեր է Հայաստանի հարցը (Ներառեալ Արցախը)։ Կոնֆերանսը դիմեր է ԱՄՆ-ի նախագահ Վուդրո Ուիլսոնին Հայաստանի մանդատը ստանձնելու եւ հանդիսանալու որպէս միջնորդ անոր վերջնական սահմաններու ճշտելու հարցով։ Որոշուեր է Թուրքիայի հետ պայմանագիրի Հայաստանի վերաբերեալ մասը արձանագրել, որ Թուրքիան, Հայաստանը եւ միւս պայմանաւորուած կողմերը համաձայն են դիմել ԱՄՆ-ի նախագահի միջնորդութեանը Թուրքիայի եւ Հայաստանի սահմաններու (Էրզրումի, Տրապիզոնի, Վանի և Բիթլիսի վիլայեթներուն) հարցով եւ ընդունիլ այդ առիթով անոր որոշումը, ինչպէս նաեւ՝ որեւէ պայման, որ ան կառաջարկեր Հայաստանի դէպի ծով ելք ունենալու մասին»։ 

Սակայն այժմ, այս հարցով թուրքերը կաճապարեն յայտարարելու, որ Արցախի հարցը լուծուած է կամ կը գտնուի լուծման փուլի մէջ՝ կնքելով  պայմանագիրներ, սակայն (Արեւելեան)Հայաստանը պէտք չէ որեւէ պայմանագիր կնքէ այս պետութիւններու հետ, որով կը ճանչնայ Թուրքիայի եւ Ատրպէյճանի սահմանները։ Բացի այդ, տուեալ երթուղին կը շրջանցէ Նախիջեւանի  Ինքնավար Հանրապետութիւնը, իսկ ՀՀ տարածքով կը գործէ մէկ այլ երթուղի, որը Ատրպէյճանը կը կապէ Նախիջեւանին, այս ալ իր հերթին կը նպաստէ այդ տարածքներու՝ ատրպէյճանական տարրով բնակեցմանն ու զարգացմանը եւ   հայկական այդ տարածքի ազատագրումը աւելի կը դժուարանայ։ Այս պարագային ՀՀ-ն պէտք է ճանաչի Արցախն ու Նախիջեւանը ,որպես Հայաստան պետութեան մաս եւ անոնք վերադարձնելու ուղղուած քայլեր ձեռնարկէ։Անհրաժեշտ է մեր  համատեղ աշխատանքով ստեղծել իրավիճակ Ուիլսոնեան իրավարար վճիռի իրագործման համար։

Թուրքիայի մասնակցութիւնը այս պատերազմին եւ (Արեւելեան) Հայաստանի հետ հարաբերութիւններու կարգաւորմանն ուղղուած քայլերը հատուկ ձգտում ունին, քանի որ Թուրքիան այսօր ամեն կերպ կը փորձէ ներառուիլ Եւրոպական Միութեան կազմի մէջ, իսկ այդ չի իրագործուիր, քանի դեռ ՀՀ-ի հետ կան սահմանային եւ տարածքային վեճեր։ Այս պարագային համայն հայութիւնը պէտք է կենտրոնացնէ իր ուժերը եւ փոխշահաուետ լուծում առաջարկոլվ՝ վերադարձնէ Արեւմտեան Հայաստանի տարածքները։