«Մասեաց աղաւնի», ամսագիրը («Աւետաբեր Հայաստանեայց» ենթավերնագիրով)։ Լոյս տեսեր է 1856-1858, Փարիզի մէջ` հայերէն եւ ֆրանսերէն լեզուներով իսկ 1860-1865 թուականին՝ Թեոդոսիայի մէջ հայերէն եւ ռուսերէն լեզուներով: Խմբագիր-հրատարակիչը Գաբրիել Այուազովսկին է։ Նպատակը ծանոթացնել եւրոպական քաղաքակրթութեան եւ գիտութեան նուաճումներուն, սեր առաջացնել արուեստներու ու արհեստներու հանդէպ, նպաստել ժողովուրդի բարոյական դաստիարակութեանը։ Կարեւոր նշանակութիւն տուած է կրթութեանն ու գիտութեանը, տպագրելու գիտահանրամատչելի զրոյցներ, մանկավարժական ու պատմական բնոյթի հոդուածներ։ 1860 թուականէն ունեցեր է «Ռադուգա» հաւելուածը։