Սոյն թուականի Հունուարի 20-էն Արեւմտեան Հայաստանի Երեւանեան գրասենեակին մէջ կը մեկնարկուի Արեւմտեան Հայաստանի Խորհրդարանի կազմակերպած  10 օրեայ դասընթաց-սեմինարը։

Սեմինարի թեման է  Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան ռազմավարութեան մշակում։                                                                                              

Սեմինարի ընթացքին  հանդէս կուգայ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը։

Սեմինարի դասախօսութիւններուն կը մասնակցին ԱՀ Խորհրդարանի եւ Կառավարութեան անդամներ։