Արեւմտեան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը սեմինար-դասխօսութեան երրորդ օրը ներկայացուց այն ռազմավարական նպատակները, որով այժմ կառաջնորդուի երկիրը։ Դիմելով ներկաներուն Պարոն Աբրահամեանը հարցուց, թէ արդեօք ռազմավարութեան մէջ կան կէտեր որոնք կը ցանկանան փոխել կամ վերաձեւակերպել, սակայն ներկաները լիովին համաձայնեցան առաջարկուած նպատակին։

<<Արեւմտեան  Հայաստանի ռազմավարութեան հիմնական նպատակն է ամրապնդել, պաշտպանել  եւ զարգացնել Արեւմտեան  Հայաստանի ինքնիշխանութիւնը եւ հայ ժողովուրդի իրավունքները>>։

Նախագահը իր խօսքին մէջ նշեց <<խօսքի տերը>> ըլլալու կարեւորագոյն պայմանի մասին, քանի որ հաճախ դիւանագիտական եւ քաղաքական տարբեր իրավիճակներու մէջ կը փոխեն պաշտօնատար անձանց պարտաւորութիւնները, որոնք ի սկզբանէ ստանձնած էին։

Արգենտինայի մէջ ԱՀՀ պատգամաւոր Կիժիերմո Կարամեանի հետ քննարկուեցաւ Արգենտինայի  եւ Լատինական Ամերիկայի մէջ   ապագայ ծրագիրներու հետ կապուած մանրամաասներ, որոնք մեծ մասամբ կը վերաբերուին Արեւմտեան Հայաստանի տարագիր հայերուն։