Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութիւնը հինգ տարի շարունակ տարեկան մէկ ասպիրանտ ուսանողի կրթաթոշակ կը տրամադրէ Օքսֆորտի համալսարանի դասական հայագիտութեան մագիստրոսական ծրագիրին մասնակցելու համար։ Ձեր ուշադրութեանն կը ներկայացնենք մէկ հատուած․

«Հինգ տարի շարունակ տարեկան մէկ ասպիրանտ ուսանողի աջակցելու այս նոր կրթաթոշակային ծրագիրը կարեւորագոյն դերակատարութիւն կունենայ հայկական մշակոյթն ու ժառանգութիւնը աւելի լավ ճանաչելու ուղղուած ջանքերը խթանելու գործիին: Դասական հայագիտութեան գիծով մագիստրոսի աստիճան հայցողները հայերէն բազմապիսի տեքստերու ընթերցանութեան եւ թարգմանութեան փորձ կունենան, ինչը անոնց առիթ կուտայ խորութեամբ ընկալել իրենց ընտրած ժամանակաշրջանի գրական մշակոյթն ու պատմութիւնը»: