Սեմինարի 8-րդ օրը ԱՀՀ խորհրդարանի նախագահ Լեոնարտոյ Պասմաճեանը ներկայացուց այն հիմնական խնդիրները եւ մտահագութիւնները, որոնց լուծմանն ուղղուած քայլերով այժմ զբաղուած են պատգամաւորները։ Ներկայացուց իր տեսակետը Արցախեան խնդիրի՝ որպէս Հայկական հարցի մէկ մասի լուծման հնարաւոր տարբերակները։ ԱՀՀ պատգամաւորներու հետ քննարկեցին եւ հստակեցուցին այն կատարելիքները որոնք նախատեսուած են իրագործել մոտակայ ժամանակին։