Արեւմտեան Հայաստանի ԱմասIա նահանգին մէջ Օլուզ Բլուրի պեղումներու ժամանակ յայտնաբերուեր է փռիւգիային պատկանող 2600 տարեկան «Քուբաբայի զոհասեղանը»: Պեղումներու ղեկավար Շեվքեթ Տոնմեզն այս առիթով նշեր է, որ տուեալ ժամանակաշրջանէն մնացած ոչ մէկ պաշտամունքային շինութիւն նախկին ժամանակ չէր յայտնաբերուած: Օլուզ Բլուրի (Oluz Höyük) պեղումներու ժամանակ յայտնաբերուեր է փռիւգիական աստուածուհի Քուբաբայի արձանէն բեկոր մը:

Պրոֆ. Դոկտ. Տոնմեզն անդրադարձեր է , որ զոհասեղանները, որոնք  հնագոյն շրջանին կը ծառայ էին որպէս կրոնական կառոյցներ, որտեղ զոհեր կը մատուցուէին, ճարտարապետական ​​արժէք ունին:

Անոր խօսքով՝ Օլուզ Բլուրին մէջ 14 տարի շարունակ հնագիտական ​​պեղումներ իրականացուեր եւ յայտնաբերուեր են 10 մշակութային շերտեր, իսկ  այս յայտնագործութիւնը կը բացայայտէ բլուրի սուրբ նշանակութիւնը: