Լոյս տեսեր է «Վարձք» հանդէսի 14-րդ համարը, որտեղ տեղ  գտած են Սամուել  Կարապետեանի «Պատմական քաղաք Անի» գիրքի գրախօսութիւն» , «Վիմագրական մանրապատումներ», «Ստոյգ թուագրուած ամենահին խաչքարը` 866 թ.»,

Ռաֆֆի Քորթոշեանի «Ի՞նչ կը թաքցնեն Արեւմտեան Հայաստանի պատմական յուշարձաններու թուրքական ցուցանակները», «Խաչեն-Դորբատլիի դամբարանի արաբերէն արձանագրութիւնը», «Հանուն Կիլիկիայի Հայկական թագաւորութեան նահատակուած Սըր Ֆիլիպը»,Արթուր Թամրազեանի «Հուշեր» (ներկայի Ատրպէյճանի Իսմայիլլիի շրջանին գտնուող Ազայիշեն գիւղի մասին),Սամուել Այուազեանի «Փիրումաշենի եկեղեցին եւ անոր ճարտարապետաշինարարական վերլուծութիւնը»,

Հեթում քհն. Թարվերդեանի «Հայերու եկեղեցաշինարարական գործունէութիւնը Ռումինիայի մէջ» հոդուածները: