2020 թուականի արդիւնքներով Թուրքիան առաջինն է այն պետութիւններու շարքին, որոնց Մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանը (ՄԻԵԴ) մեղաւոր ճանաչեր է իրավախախտումներու մէջ։

Նիւթին անդրադարձեր է թուրքական «Hürriyet» թերթի սիւնակագիր Սեդաթ Էրգինը։ «Նախորդ շաբաթ ՄԻԵԴ-ը հրապարակեր է իր հիմնադրման 1959 թուականէն ի վեր կայացած վճիռներու վիճակագրութիւնն ըստ երկիրներու։ Թուրքիան իրավախախտումներու տեսակէտէն կրկին պահպաներ է իր առաջատար դիրքը։ Ընդ որու, եթէ հաշուի առնենք, որ Թուրքիան անհատական դիմումները թոյլատրեր է 1987 թուականին, հետեւաբար այդ խախտումները տեղի  ունեցեր են ընդ ամենը 34 տարուայ ընթացքին», -գրած է հեղինակը։

Ըստ հրապարակուած տուեալներուն՝ ՄԻԵԴ-ը 1987-2020թթ․ Թուրքիայի դէմ ընդհանուր առմամբ 3․742 վճիռ կայացեր է, որոնցմէ 3․309-ի պարագային Թուրքիան մեղադրուեր է առնուազն մէկ իրավունքի ոտնահարման մէջ։