Արեւմտեան Հայաստան (Նախագահութիւն, Կառավարութիւն, Խորհրդարան) 

Հռչակագիր, որը կը պարունակուի 2016 թուականի Մայիսի 09-ին կամ անկէ ետք ի պահ տրուած վավերացման բոլոր փաստաթղթերուն  (Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Սահմանադրութիւն):

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնը կը յայտարարէ, որ պատրաստ է վավերացնել բոլոր Կոնվենցիաները եւ բոլոր էական Լրացուցիչ Արձանագրութիւնները, այնուհանդերձ, կը յայտարարէ, որ ի վիճակի չէ երաշխաւորել հետեւեալ Կոնվենցիաներեւ եւ Արձանագրութիւններու դրոյթներու կիրառումը Թուրքիայի Հանրապետութեան կողմէ գրաւած իր տարածքներուն մէջ, մինչեւ իր բռնազավթուած տարածքներու ազատագրումը եւ աներ հետեւանքներու լիակատար վերացումը:

1917 թ. Դեկտեմբերի 29-ին Ռուսաստանի հրամանագիրով ճանաչուեցաւ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնը, այնուհետև փաստացի 1920 թ. Հունուարի 19-ին (անուիտետների սկիզբ, 1920 թ. Մարտի 1) եւ դե յուրէ `դաշնակից եւ հարակից տերութիւններու Գերագոյն խորհուրդի կողմէ՝ 1920 թ. Մայիսի 11-ին։ 1920 թ. Օգոստոսի 10-ին (Սեւրի պայմանագիր) ճանաչուեր է Թուրքիայի կողմէ ` պաշտօնական սահմանով, որը որոշուեր է Նախագահ Վուտրոյ Ուիլսոնի արբիտրաժային որոշմամբ 1920 թ. Նոյեմբերի 22-ին։

 Մինչեւ օկուպացիայի ազատելը եւ դրա հետեւանքներու ամբողջական վերացումը, ինչպէս նաեւ 1917 թուականի Դեկտեմբերի 18-էն իր տարածքին մէջ իրականացուած ցեղասպանութեան եւ անոր հատուցումներու կարգաւորումը, Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնը չի համագործակցիր Թուրքիայի Հանրապետութեան հետ՝ համապատասխան Կոնվենցիաներու եւ Արձանագրութիւններու շրջանակներուն: