Արեւմտեան Հայաստանի պետական ​​հեռուստատեսութիւնը ինքնագովազդով չի զբաղուիր, բայց կը ներկայացնէ Արեւմտեան Հայաստանի պաշտօնական հայերէն լեզուն: 

Այս լեզուն այնքան բնական է, որ կը յիշեցնէ ժողովուրդի հոգիէն բխած մեղեդի՝ արտայայտելով մեր ինքնութեան եւ նախնիներու ժառանգութեան իւրահատկութիւնը:

Մեր հեռուստատեսութիւնը բոլոր ատեաններու առջեւ կը վկայէ այն փաստը, որ լեզուն պահելու, պաշտպանելու եւ ցոյց տալու մեծ ցանկութիւն ունինք, իսկ անոր գոյութիւնը եւ զարգացումը կախուած են անոր կիրառութիւնէն, խօսակցութիւնէն եւ արտայայտուելէն:

Արեւմտեան Հայաստանի պետական ​​հեռուստատեսութեանը սատարելը կը նշանակէ նաեւ պահպանել, պաշտպանել, զարգացնել եւ ընդլայնել Արեւմտեան Հայաստանի եւ անոր հայկական բաժինի հայերենը:

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424