Western Armenia TV-ի  եթերով «Հայկական ճարտարապետութիւնն ուսումնասիրող»

կենտրոնի փոխտնօրեն Ռաֆֆի քորթոշեանը ներկայացուց Հայ արուեստի նմուշները Սուրիայի մէջ գրքոյէ քատոալոկը։

Այն կը ներկայացնէ Հալէպ քաղաքի մէջ գտնուող եւ թանգարանի վերածուած Սբ․Աստուա-

ծածին եկեղեցիի մէջ պահուող եկեղեցական նմուշները։

 Քորթոշեանը անդրադարձաւ քատալոկի ստեղծման նպատակին, որն է՝  ճանաչելի դառձնել Սուրիայի մէջ գտնուող հայ արուեստի որոշ նմուշներ, խօսեցաւ կատարած աշխատանքի եւ ապագայ ծրագիրներու մասին։