Արեւմտեան Հայաստանի Ատը եաման-Սամոսատ նահանգի ֆերմերներէն մէկը իր հողամասին մէջ յայտնաբերած է խխունջի բրածոյ: Փորձաքննութեան արդիւնքին պարզուեր է, որ բրածոն 70-էն 100 միլիոն տարեկան է:

Քաղաքացին գիւղի միւս բնակիչներու հետ գտած բրածոն հանձներ է Ատը եաման մարզկենտրոնի թանգարանի տնօրինութեանը: Փորձագետներն այստեղ պարզեր են, որ բրածոն առնուազն 70 միլիոն տարեկան է եւ  ըստ էութեան խխունջ է:

Թանգարանի տնօրենը նշեր է, որ բրածոն փորձագետներու կողմէ փորձաքննութեան ենթարկուելէ ետք կը դրուի ցուցադրութեան: