Արեւմտեան Հայաստանի Տիգրանակերտ քաղաքի՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային մշակութային ժառանգութեան ցուցակին մէջ գտնուող  5 հազարամեայ պարիսպները, որոնց երկարութիւնը 5 կիլոմետր է, հաճախ կըլլան օրակարգին՝ ինալու պատճառով գրանցուած մահուան դէպքերու քանակով։ Քաղաքի բնակիչներն ու այցելուները պարիսպներու վրայ լուսնկարուելու մեծ ցանկութիւն ունին։

Տիգրանակերտի քաղաքապետարանը նախազգուշական նշաններ կախեր է, որպէսզի կանխեն 10-էն 12 մետր բարձրութեամբ պատերուն բարձրանալը, իսկ աստիճանները շրջափակեր են մետաղեայ ցանկապատերով:

Չնայած այս նախազգուշական միջոցներուն՝ կտրելով եւ կոտրելով  երկաթեայ ցանկապատերը, դարձեալ կը շարունակէին բարձրանալ։  Այժմ աստիճաններու մուտքերն  փակուեր են թիթեղեայ արգելապատնեշներով:

Այս արգելքները, բնականաբար, այդքան այցելուներու ցանկութեամբ չէ, ովքեր ստիպուած են բաւարարուիլ միայն պարիսպներու ներքեւը լուսանկարուելով։