2020 թուականի երկրորդ կէսիս լոյս տեսաւ «Բնաջնջել Հայերը – Ցեղասպանութեան պատմութիւն» խորագիրով գիրքը, հրատարակուած՝ Մարեք Տերեվիէցքի հրատարակչութեան կողմէ, Լեհաստանի Բոզնան քաղաքի մէջ։ Գիրքի հրատարակութիւնը կը վայելէ Լեհաստանի՝ Մշակոյթի եւ ազգային ժառանգութեան նախարարութեան նիւթական աջակցութիւնը, մշակոյթը խթանելու հիմնադրամէն: Սոյն լեհերէն գիրքը թարգմանութիւնն է «Détruire les Arméniens. Histoire d’un génocide» ֆրանսերէն մայր օրինակին, որուն հեղինակն է ֆրանսահայ Միքայել Նշանեան, որ հրատարակուած էր 2015 թուականին։ 

Իսկ 2020 թուականի Դեկտեմբերին Լեհաստանի Քաթովիցէ քաղաքի՝ Շլոնսք համալսարանը լեհերէնով լոյս ընծայեց սոյն համալսարանի գիտաշխատող, դասախօս Հրայր Մաղաքեանի “1915 թուականի հայ-թրքական հակամարտութիւնը ըստ XXI դարու ֆրանսալեզու եւ ռուսալեզու լրատուամիջոցներու – Ընտրուած հիմնախնդիրներ” վերնագիրով գիրքը։ Ստուարածաւալ այս հատորը կը բաղկանայ գլխաւոր հինգ գլուխներէ։

Այս մենագրութեան հիմնական նիւթն է 21-րդ դարու լրատուամիջոցներու հայ-թրքական յարաբերութիւններու երկխօսութեան  (discourse) ներկայացման գիտական ձեւը, որ հիմնուած է ֆրանսալեզու եւ ռուսալեզու զանգուածային լրատուամիջոցներու  համացանցային հրատարակութիւններու վրայ: