ԼՈՅՍ  ՏԵՍԵՐ Է ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ  ՀԱՆԴԷՍԻ 30-ՐԴ ՀԱՄԱՐԸ

Համարին մէջ ընդգրկուած են Նարեկացիական 5-րդ ընթերցումներու (2019, 23-24.10) նիւթերը, հայագետ-արեւելագետ Արամ Տեր-Ղեւոնդեանի ծննդեան 90-ամեակին նուիրուած միջազգային գիտաժողովի (2019, 20-22.6) երկու զեկուցում, պատմութեան, բանասիրութեան եւ ձեռագրական ժառանգութեան հարցեր լուսաբանող հոդուածներ, ինչպէս նաեւ հրապարակումներ, գրախօսութիւն եւ մահախշօսական։

Համարի թուային տարբերակը  կարողեք տեսնել հետեւեալ հղումով։

(http://www.matenadaran.am/ftp/data/Banber-30.pdf):