Արամեան դպրոցը hիմնուեր է 1851 թուականի Փետրուարի 19-ին, Թավրիզի Ղալա թաղամասի եկեղեցիի բակին մէջ՝ Սահակ եպսիսկոպոս Սաթունեանի նախաձեռնութեամբ։ Մինչեւ 1875 թուականը կոչուեր է Նէրսիսեան (ի պատիւ Ներսէս Շնորհալիի), յետագային՝ իրանահայ բարերար Արամեանի անունով։

Սկիզբը արական դպրոց էր, 1887 թուականին տեղափոխուելով Թումանեանցներու միջոցներով կառուցոուած Աննաեան դպրոցի շէնքը եւ միանալով օրիորդաց դպրոցին՝ դարձեր է երկսեռ եւ կոչուեր է Արամեան-Աննաեան ազգային դպրոց։ 1852 թուականին ունեցեր է 60 աշակերտ, յաջորդ տարի՝ 100։ Յետագային աշակերտներու թիւը հասեր է 240-260-ի։

Դասավանդուեր են հայերէն, ռուսերէն, ֆրանսերէն, պարսկերէն եւ այլ առարկաներ։ Ուսուցումը հայերէն էր։ Դպրոցի առաջին տեսուչը Տէր Հովսէփ քահանան էր։ Գործեր է մինչեւ 1936 թուականը։ 

Արամեան դպրոցը մեծ գործ կատարած է պարսկահայերու լուսաւորութեան ասպարեզին։ Մինչեւ 1936  թուականը վարժարանը տուած է շուրջ 1300 ընթացավարտ։Արամեան դպրոցին մէջ դասավանդեր են Ռաֆֆին եւ Հրաչեա Աճառեանը։

Leave a Reply