Արեւմտեան Հայաստանի Վան նահանգին մէջ, 2011 եւ 2015 թուականներուն ունեցեր է վերջին տարիներու ամենամեծ արտագաղթը,որը կը շարունակուի անխափան:

 Քաղաքը, որը վերջին 20 տարուայ ընթացքին առաջատարն է արտագաղթի տեմպերով, կորսնցիւցած է քաղաքային բնակչութեան մէկ ստվար զանգիւած եւ աւելի շատ ընդուներ է գաւառացի բնակիչներիւ։ Այս աւանդոյթը շարունակիւեր է նաեւ անցած տարիներիւն,չնայած վերջին տարիներուն արտագաղթի տեմպերը նուազման միտում ունին:

 Մինչեւ 2018-2019 թուականներուն Վանի մէջ գրանցուեր է 34.4 տոկոս ներգաղթի տեմպ, իսկ արտագաղթը գրանցեր է 39.6 տոկոս աճ: Ներկայիս Վանը դարձեր է ամենաշատ ներգաղթեալ ընդունող եւ արտագաղթ տուող շրջանը։