Թուրքիոյ մէջ լոյս  ընծայուեր է Տերսիմի հայերու միութեան հիմնադիր նախագահ Միհրան Փրկիչ Կիւլթեքինի «Մեր գոյութեան հէտքերը․ Տերսիմի հայերու՝ ինքնութեան վերադարձի պատմութիւնը» վերնագիրով գիրքը, որուն մէջ կը քննուին դերսիմահայութեանը հուզող խնդիրներ։ Գիրքը հրատարակուեր է երկու լեզուներով՝ հայերէն ու թուրքերէն։

Այդ մասին կը հաղորդէ Akunq.net-ը։ Աղբիւրի փոխանցմամբ՝ գիրքին մէջ Միհրանի անձնական պատմութեան հետ  ընդգրկուած է նաեւ Տերսիմի մէջ հայկական գիւղերը, եկեղեցիները, վանքերն ու գերեզմանոցները ներկայացնող  ցանկ։

Գիրքը տպագրուեր է անցեալ տարի, Ստամպուլի մէջ, նոյն Միհրան Փրկիչ Կիւլթեքինին պատկանող «Փրկիչ» հրատարակչութեան կողմէ։