ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ սպորտի նախարարութեան ֆինանսական աջակցութեամբ եւ ՀՀ ԳԱԱ Արուեստի ինստիտուտի նախաձեռնութեամբ լոյս տեսեր է ՀՀ ԳԱԱ Արուեստի ինստիտուտի Արամ Քոչարեանի անուան ձայնադարանի վարիչ, Ժողովրդական երաժշտութեան բաժինի աւագ գիտաշխատող, արուեստագիտութեան թեկնածու Զավեն Թագակչեանի «Հոգեւոր երգատեսակները Ջաւախքի ժողովրդական աւանդոյթին» էլեկտրոնային գիրքը:

Այս մասին յայտնեց ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարութիւնէն: 

Աշխատութեան մէջ առաջին անգամ կը ներկայացուի հոգեւոր երգերու եւ եկեղեցական տարբեր արարողութիւններու ժամանակ հնչող կանոնական երգերու ձայնագրութիւններու (1927-1999 թթ․) երաժշտագիտական քննութիւնը։

Ժողովածուն կը ներառէ 20-րդ դարի ջաւախահայերու կենցաղին լայնօրէն տարածուած հոգեւոր տաղերու, շարականներու, Սբ․ Պատարագի երգային հատուածներու, Սբ․ Ծննդեան եւ Հարութեան աւետիսներու, երգուող աղոթքներու եւ աշուղական հոգեւոր երգերու նոտային ու բանաստեղծական թեքսթերու վերծանութիւնները։

Էլեկտրոնային գիրքի խմբագիրն է պատմական գիտութիւններու թեկնածու, Երեւանի պետական համալսարանի Մշակութաբանութեան ամպիոնի դոցենտ Հռիփսիմէ Պիկիչեանը, գիրքի գրախօսը` արուեստագիտութեան տոկթոր, պրոֆեսոր Աննա Ասատրեանը: