N°85 – 2021.03.02

Արգենտինայի Պուենոս Այրեսի մէջ Արեւմտեան Հայաստանի պատուաւոր հիւպատոսութեան ստեղծման եւ Պուենոս Այրեսի մէջ Արեւմտեան Հայաստանի պատուաւոր հիւպատոսի նշանակման հետ կապուած:

Հանրապետութեան Նախագահ,

  • Հաշուի առնելով Ֆրանսիայէն եւ Պուենոս Այրեսէն Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացիութիւն ստանալու դիմումներու թիւի աճը.
  • Հաշուի առնելով 2014 թ. Մարտի 12-ի թիւ 16 հրամանագիրը.
  • Հաշուի առնելով Սահմանադրութեան 77-րդ հոդուածը.

Հրամանագիրներ.

Հոդուած 1. Արգենտինայի Պուենոս Այրես քաղաքին մէջ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պատուաւոր հիւպատոսութիւն ստեղծել:

Հոդուած 2. Պուենոս Այրեսի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Հանրապետութեան պատուաւոր հիւպատոսի նշանակում ՝ ի դէմս պրն Գիլերմո Ալեխանտրոյ ԿԱՐԱՄԱՆեԱՆԻ:

Հոդուած 3. Այս նշանակումն ունի երկարաձգելի երկամեայ ժամկէտ:

Հոդուած 4. Որոշումը կը հրապարակուի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնական տեղեկագիրին մէջ:

Կարին, 2 մարտի 2021 թ.storakrutyun

Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ