N°86 – 2021.03.02

Ֆրանսիայի Փարիզ քաղաքին մէջ Արեւմտեան Հայաստանի պատուաւոր հիւպատոսութեան ստեղծման եւ Փարիզի մէջ Արեւմտեան Հայաստանի պատուաւոր հիւպատոսի նշանակման հետ կապուած:

Հանրապետութեան Նախագահը,

  • Հաշուի առնելով Ֆրանսիայէն եւ  Փարիզէն Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացիութիւն ստանալու դիմումներու թիւի աճը.
  • Հաշուի առնելով 2014 թ. Մարտի 12-ի թիւ 16 հրամանագիրը.
  • Հաշուի առնելով Սահմանադրութեան 77-րդ հոդուածը.

Հրամանագիրներ.

Հոդուած 1. Ֆրանսիայի Փարիզ քաղաքին մէջ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պատուաւոր հիւպատոսութիւն ստեղծել:

Հոդուած 2. Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պատուաւոր հիւպատոսի նշանակումը Փարիզի մէջ եւ Իլ տէ Ֆրանս շրջանի համար `ի դէմս պրն․Վահան Վալիդ ԿԱԶԱԶԵԱՆԻ:

Հոդուած 3. Նշանակումը նախատեսուած է երկու տարի ժամկէտով `երկարաձգելու հնարաւորութեամբ

Հոդուած 4. Որոշումը կը հրապարակուի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնական տեղեկագիրին մէջ:

Կարին, 2 Մարտի 2021 թ.

Արմենակ ԱՊՐԱՀԱՄԵԱՆ

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ