Սիրելի հայրենակից,Արեւմտեան Հայաստանի Պետական հեռուստատեսութիւնը չի զբաղուիր ինքնագովազդով,սակայն կը  ներկայացնէ Արեւմտեան Հայաստանը աշխարհով սփռուած մեր միլիոնաւոր տարագիր հայրենակիցներուն։

Արեւմտեան Հայաստանի հեռուստատեսութիւնը առաջին հերթին կամուրջ է մեր հայրենակիցի եւ հայրենիքի միջեւ։ Այն կապող օղակն է ինքնութեան եւ հայրենաճանաչութեան։

Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստատեսութեանը սատարելը կը նշանակէ ամրապնդել միլիոնաւոր հայերու կապը մայր հայրենիքի եւ իր արմատի հետ, պահպանելով ազգային մշակոյթը, լեզուն ուղեկցել դէպի հայութիւնը տանող այս ճանապարհին։

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424