Յարգելի հայրենակիցներ Արեւմտեան Հայաստանի Հեռուստատեսութիւնը չի զբաղուիր ինքնագովազդով ,այլ կը ներկայացնէ Արեւմտեան Հայաստանը եւ աներ բնակիչներուն։

Արեւմտեան Հայաստանը ՝ մեր բռնազաւթուած հայրենիքը եւ անոր բնակիչները, կարիք ունին անաչառ լրատուութեան եւ սեփական խնդիրներու բարձրաձայնման։

Արեւմտեան Հայաստանի հեռուստատեսութիւնը այն կապող օղակն է ,որու միջոցով աշխարհասփիւռ հայութիւնը կապուած կը մնայ սեփական հայրենիքին եւ իր արմատին։

Այս դժուար եւ երկարատեւ պայքարին ,մենք կարիք ունինք իւրաքանչիւր հայի  օժանդակութեանը։

Արեւմտեան Հայաստանի հեռուստատեսութեանը սատարել կը նշանակէ աջակցիլ հայրենաճանաչութեանը եւ տարագիր հայերու ազգային ինքնութեան վերականգնմանը։

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424