Արեւմտեան Հայաստանի Տրապիզոնի Օրթահիսար գաւառի Փազարքափը թաղամասին մէջ ավտոպարկի կառուցման ընթացքին յայտնաբերուած պատմական նմուշներու պատճառով նախնական աշխատանքները դադարեցուած են: Թանգարանի տնօրինութիւնը կը պատրաստէ ուսումնասիրութիւններու վերաբերեալ զեկոյց: Պատրաստուած զեկոյցը կը յանձնուի Տարածքային պահպանութեան վարչութեան: Թանգարանի տնօրինութիւնը հերքեր է շրջանի մէջ ոսկի յայտնաբերելու մասին պնդումները:

Պատմական շերտերը գտնուելէ ետք տարածքին մէջ պեղումներ կատարելու համար մշակոյթի եւ զբոսաշրջութեան նախարարութեանը դիմում ուղարկուած է: Պեղուած տարածքին մէջ յայտնաբերուած առաջին գտածոներու համաձայն՝ արձանագրուեր է, որ անոնք կը պատկանին Հռոմեական կայսրութեան ժամանակաշրջանին։ Շրջանին մէջ շուրջ մէկ ամիս շարունակուող պեղումներն այս պահին դադարեցուած են: Ըստ այս զեկոյցի՝ տարածքային պահպանութեան խորհուրդը կը որոշէ տարածքի մէջ լայնամասշտաբ պեղումներ իրականացնէ, թէ չէ: