Միացեալ Թագաւորութեան մէջ ՀՀ դեսպանութեան, ինչպէս նաեւ Միացեալ Թագաւորութեան մէջ գործող շարք մը համայնքային կազմակերպութիւններու ներկայացուած բողոքներէն ետք, հայկական պատմամշակութային ժառանգութիւնը՝ որպէս ատրպէյջանական ներկայացուող պաստառները կը վերցուին Լոնտոնի մետրոյի կայաններէն։ Այս մասին կը յայտնէ Միացեալ Թագաւորութեան մէջ ՀՀ դեսպանատունը։