Մարտի 27-ին եւ 28-ին `երեկոյեան ժամը19:30-էն (ֆրանսիական ժամանակով), տեղի կունենայ սեմինար-համաժողով-բանավեճ ​​գրաւոր հարցերով, 2 ժամ տեւողութեամբ, «Zoom» հաւելուածի միջոցով:

Գրանցումը իսպաներէն / կաստիլերէն լեզուով: https://airtable.com/shrYHJeOzdeo8nhaI

Գրանցում ֆրանսերէն լեզուով: https://airtable.com/shrwQPxAfJffocsja