Մաշտոցեան Մատենադարանին մէջ մեկնարկեր է «Տառերի աշխարհում» խորագիրով կրթական ծրագիր՝  նախատեսուած 1-3-րդ դասարաններու համար։

Նպատակն է ծանօթացնել  գիրերու գիւտին, տառերու թուային արժէքին, զարդագիրերուն, Այբ-ով դարձուածքներուն։

Գործնական պարապմունքի ժամանակ մանրանկարիչի օգնութեամբ երեխաները կը սորոուին գրել զարդագիր  տառ։

Մասնակցութեան համար կը խնդրենք գրանցուիլ հետեւեալ հեռախօսահամարով՝  033 02 80 60: