Յարգելի հետեւորդներ,Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերութիւնը չի զբաղուիր ինքնագովազդով,սակայն մեր գործունէութեան ստեղծագործական ու ծրագրային նախագիծերու  աւելացումը կարիք ունի նիւթատեխնիկական աջակցութեան։

Արեւմտեան Հայաստանի միլիոնաւոր քաղաքացիները, ովքեր ճակատագիրի բերումով զրկուած են հայրենիքի մէջ ապրելու իրենց արդար իրավունքէն, մեր միջոցով կը ստանան իրենց արմատին վերադառնալու,հայրենաճանաչելու եւ ազգային մշակոյթին ծանօթանալու եզակի հնարաւորութիւն։

Միասին կարող ենք աւելին։

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424