Արեւմտեան Հայաստանի Մուշ նահանգին մէջ ձիւնաշերտի բարձրութիւնը հասած է 6 մետրի։ Մի քանի օր անդադար ձիւնի առատ տեղումներու պաճառով։ Արդեն խզուած է կապը 151 լեռնային գիւղական բնակավայրերու հետ։ 

Ճանապարհային հաղորդակցութիւնը Մուշ քաղաքի  եւ հարակից բնակավայրերուն մէջ վերականգնելու ուղղութեամբ աշխատանքները դեռ կը շարունակէ։

Այս տարի Արեւմտեան Հայաստանի բոլոր շրջաններուն մէջ ձմեռը տեղումնառատ է,այդ պատճառով ձիւնի հալոցքի հետ կառաջանայ սելավներու վտանգը։