Արեւմտեան Հայաստանի Շրնաք նահանգին մէջ յայտնաբերած են մարդկային եւ կենդանիներու պատկերներու փորագրութեամբ ժայռի բեկորներ: Շրջանին մէջ ուսումնասիրութիւն կատարող մասնագետները կը գնահատեն, որ այդ պատկերները կը պատկանին պրոնզի դարին: Ժայռի բեկորները կը գտնուին պատմական Մետաքսի ճանապարհին շատ մոտ: Անոնց վրայ  փորագրուած են մարդուն նկարագրող պատկերներ։ Ուշադրութիւն կը գրաւեն նաեւ ուղտի եւ ձիի պատկերները:

Ժայռաբեկորներու վրայ յայտնաբերուած մարդկային եւ կենդանիներու կերպարները ոգեւորած են հնագետներուն:

Այս շրջանի մէջ առաջին անգամ կը պատահին փորագրուած ժայռեր։ Հնագետները սկսեր են աշխատանքներ՝ տարածաշրջանը 1-ին աստիճանի պահպանուող պատմական տարածք ճանաչելու ուղղութեամբ:

Նախատեսուած է շրջանը վերցնել պահպանութեան տակ։

Փորագրութիւներն արդեն գրանցուեր են: Տարածքը, որը կը գտնուի պատմական մետաքսէ ճանապարհին շատ մոտ, նոյնպէս նախատեսուած է վերցնել պահպանութեան տակ: