Յարգելի հետեւորդներ,Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերութիւնը չի զբաղուիր ինքնագովազդով,սակայն մեր գործունէութեան ստեղծագործական ու ծրագրային նախագիծերու  աւելացումը կարիք ունի նիւթատեխնիկական աջակցութեան։

Մեր հեռուստաընկերութիւնը Արեւմտեան Հայաստանի տարագիր հայութեան խոսափողն է եւ այն կիրականացնէ Արեւմտեան Հայաստանի բնիկ ժողովուրդի արդար իրավունքներու բարձրաձայնումը ինֆորմացիոն դաշտին։

Հայութեան առջեւ առաջացած արդի խնդիրները առաւել կը կարեւոր են աշխարհին եւ մասնաւորապէս մեր ազգակիցներուն  ներկայացնել մեր արդար պահանջները,որոնք ունին միջազգայնօրէն հաստատուած իրաւական ուժ։

Մեր պայքարը հարատեւ է եւ ազնիւ,Հայկական լեռնաշխարհի բնիկ ժողովուրդը 

Միասին կարող ենք աւելին։

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424