Արեւմտեան Հայաստանի Արարատ լեռին վրայ կատարուած հետազոտութիւններու արդիւնքին յայտնաբերուեր է թիթեռի նոր տեսակ:

Իգդիրի համալսարանի գիտա​​հետազոտական ​​նախագիծերու բաժինի աջակցութեամբ իրականացուող ծրագիրի շրջանակներուն  իրականացուեր է ուսումնասիրութիւն՝ Իգդիրի շրջանին թիթեռներու տեսակները բացայայտելու եւ նոր տեսակներ յայտնաբերելու ուղղութեամբ:

Մոտ 3 տարի տեւած ուսումնասիրութեան արդիւնքին յայտնաբերուեր է թիթեռի նոր տեսակ, որը նախկին աշխարհի մէջ դեռ չէ գրանցուած :

Ծրագիրն իրականացնող խումբը գրանցեց  նոր յայտնաբերուած թիթեռը եւ այն անուանեց Ancylosis Igdirensis:

Միչ այդ, ծրագիրի իրագործման ընթացքին Արեւմտեան Հայաստանի մէջ յայտնաբերուեր են նախկին ժամանակ չի գրանցուած թիթեռի 12 նոր տեսակ: