Արեւմտեան Հայաստանի Մուշ քաղաքի հին հայկական թաղամասի բոլոր տուները քանդուեր են քաղաքապետարանի եւ բնակարանային զարգացման վարչութեան (TOKİ) համագործակցութեան արդիւնքին եւ անոնց փոխարեն   կառուցեր են բնակելի շէնքեր: Էրջան Չեթեն, ով կը հսկէ իր տունը՝ բնակարանային վարչութեան գործունէութիւնէն պաշտպանելու համար, դժգոհ է, որ իր տունը գրանցելով հանդերձ , դարձեալ կանհանգստացնեն: Չնայած վարչութեան պաշտօնեաները ժամանակ առ ժամանակ ջանքեր գործադրած են տունը քանդելու համար, այնուամենայնիւ, այնտեղ ծնած եւ ապրած Էրջան Չեթեն այդ թոյլ չէ տուած:

Մինչեւ 1915-ի կոտորածը՝ Մուշի մէջ, որտեղ հայ խիտ բնակչութիւն եղած է, հայերէն մնացած կառոյցները նոյնպէս կը ջնջուին:

Նշելով, որ ինք մինակ մնացած է ոչնչացնելու դէմ պայքարին,  իր ձայնը չեն լսեր, Էրջանն ըսաւ, որ որոշ ժամանակ ետք ան կարող է տունը գրանցել որպէս պատմական շէնք։

Նշենք, որ Արեւմտեան Հայաստանի Նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը այցելած է այս տունը ու հանդիպած տան տիրոջ հետ։