Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահական Խորհուրդ

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահի հրամանագիր

N°87 – 2021. Ապրիլի.13

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Արտակարգ  իրավիճակներու նախարարի նշանակման վերաբերեալ 

Հանրապետութեան Նախագահը,

  • Հաշուի առնելով Սահմանադրութեան 76․13-րդ յոդուածը.
  • Հաշուի առնելով Սահմանադրութեան 77-րդ յոդուածը.

Հրամանագիր

Յոդուած 1. – Նշանակել Պարոն Արշակ Բագրատի Վարդանեանին որպէս Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Արտակարգ իրավիճակներու նախարար:

Յոդուած 2. – Արտակարգ  իրավիճակներու նախարարը Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան ազգային անվտանգութեան խորհուրդի անդամ է:

Յոդուած 3. – Որոշումը կը հրապարակուի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնական տեղեկագիրին մէջ:

 Կարին, Ապրիլի 13, 2021

Արմենակ Աբրահամեան

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ