Ապրիլի 14-ին Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան ԱԺ նախագահ Լեոնարտոյ Պասմաճեանի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ խորհրդարանի հերթական նիստը։

Նիստին մասնակցած են Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պատգամաւորներ՝ ԱՄՆ-էն, Սուրիայէն, Արգենտինայէն, Արցախէն, Արեւելեան Հայաստանէն եւ այլ տարբեր երկիրներէ։

Նիստի օրակարգի հարցերն են՝

1․Նախիջեւանի մասին սահմանադրական օրէնք, դիտարկումներ, քննարկումներ եւ (կամ) առաջարկներ,

2․Գիտաժողով / սեմինար, թէ ի՞նչ է Արեւմտեան Հայաստանը: Նոր պատկերացումներ,

3․Յառաջիկայ ազգային միջոցառումները եւ իրադարձութիւնները   

Նիստի ընթացքին տեղի ունեցաւ բուռն քննարկում՝ օրակարգի մէջ ընդգրկուած  հարցերու վերաբերեալ։ Վերոնշեալ հարցերու քննարկումը կը շարունակուի յաջորդ նիստին, իսկ մինչ այդ կը պատրաստուի Նախիջեւանի մասին օրէնքի նախագիծը եւ կորոշուի սեմինարի անցկացման ժամկէտը։