Մեսրոպ Մաշտոցի անուան Մատենադարանը սիրով կը հրաւիրէ մասնակցելու անուանի հայագետ եւ արեւելագետ պրոֆ. Յակոբ Փափազեանի 100-ամեակին (1919-2019) նուիրուած հայագիտական-արեւելագիտական միջազգային առցանց գիտաժողովին, որը տեղի կունենայ 2021 թ. Հուլիսի 1-2-ին, ZOOM հարթակով։

Գիտաժողովի նիւթերն են՝ Հայաստանը, Կովկասը եւ Մերձաւոր Արեւելքը Միջին դարերուն. պատմութիւն, բանասիրութիւն, աղբիւրագիտութիւն, մշակոյթ, քաղաքական եւ տնտեսական յարաբերութիւններ։

Արդեն իսկ մասնակցութեան յայտ ուղարկած այն մասնակիցներուն, ովքեր դեռ չեն հաստատած առցանց գիտաժողովին իրենց մասնակցութիւնը, կը խնդրենք հաստատել: Կընդունուին նաեւ նոր յայտեր, որոնք անհրաժեշտ է ուղարկել ստորեւ նշուած էլ-փոստի հասցէով մինչեւ ս.թ Մայիսի 10-ը։

Էլ-փոստը հասանելի է մեր կայքին interrelmatenadaran@gmail.com