Western Armenia TV –ի եթերով Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմենակ Աբրահամեանն խօսեցաւ  հայերու դէմ կատարուած ցեղասպանութեան  դրդապատճառներու մասին, վերլուծեց տուեալ ժամանակշրջանի յայտնի իրադարձութիւնները։

Մասնաւորապէս Հայերու դէմ կատարուած ցեղասպանութիւնը որակեց որպէս մարդկային հանցագործութիւն, նշելով որ ցեղասպանութիւնը ոչ թէ հայկական  այլ թուրքական է, եւ եթէ մենք սխալուինք արտայայտութիւններու բացատրութեան մէջ, չենք հասկնար իրականութեան ինչ կատարուած է իրենց բնիկ տարածքներուն   ապրող հայերու դէմ։

Շարունակելով խօսքը, Նախագահ Աբրահամեանն անդրադարձաւ այն փաստին, թէ ո՞վ որոշած է, որ ցեղասպանութիւնն սկսած է 1915 թուականին, երբ իրականութեան մէջ պետութեան կողմէ կազմակերպուած Համիտեան գնդերը կը ջարդէին հայ ազգաբնակչութեանը դեռեւս 1894-1896 թթ-ին, շարունակելով այդ քաղաքականութիւնը մինչեւ 1906 թուականը։ Վերոյիշեալ դէպքերու վերաբերեալ կան բազմաթիւ անհերքելի  փաստեր, նոյնիսկ՝  տարբեր պետութիւններու կողմէ կազմուած յուշագիրներ, որոնք կը փաստեն Աբտ ուլ Համիտի իրագործած ջարդերու իրողութիւնը։ ԱՀՀ նախագահը, Խօսելով Արցախեան երկրորդ պատերազմի մասին, նշեց որ այդ հայերու դէմ իրագործուած ցեղասպանութեան շարունակութիւնն է։