Պարոն Ճազմատարեան

Այս օրերուն որոշեցի մեկնիլ Արցախ՝ հանդիպելու  իշխանութիւններու հետ եւ ուսումնասիրելու, թէ ինչ կարող ենք կատարել աջակցութիւն տրամադրելու Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան կողմէ:

 Ընթացքին իմացայ տիկին Ճազմատարեանի մահուան մասին:

Իմ եւ մեր կառավարութեան եւ Արեւմտեան Հայաստանի անունով ցաւակցութիւներ կը յայտնեմ Ձեզի, ձեր ընտանիքին եւ մերձաւորներուն։

Յարգանքներով

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ

Արմենակ Աբրահամեան

Յիշեցնենք, որ Վահէ Ճազմատարեանը կը հանդիսանայ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ, Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պատուաւոր քաղաքացի։  Բարեգործութիւններու հետ միասին ան մասնակցեր է նաեւ Վարդենիս-Մարտակերտ ավտոճանապարհի կառուցապատման ֆինանսաւորմանը։