ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ -Ներկայացուած նկարի մէջ կը ցուցադրենք  քարերու եւ  տաճարներու կառուցուելէն դարեր ետք փորագրուած լատինական, «յունական» եւ «եբրայական» տառերու քանի մը օրինակներ: Այն տաճարներու համար, որոնք կառուցուած են կատարեալ համաչափութեամբ եւ լազերային կտրուած քարերով կամ տեխնոլոգիայով, տաճարներու վրայ գրուած հին հնդկական եւ սանսկրիտեան գրութիւնները  հապճեպ կամ տարրական կը թուի:

Մենք կը խօսինք աւելի քան 1000 տարուայ արշավանքներու, նուաճումներու եւ պատերազմներու մասին: 

Տարբեր տոհմերու եւ իշխանաւորներու աւելի քան հազար սերունդ, հեշտութեամբ կը պահեն, կը փոխարինեն կամ կը վերստեղծեն պատմութիւնը ՝ օգտագործելով իրենց սեփական բանակները, դպիրները կամ արհեստաւորները:
Ո՞րտեղ են շինարարներու արձանագրութիւնները: Փարաւօնական աֆրո-արիական եգիպտացիները կօգտագործէին հիերոգլիֆներ, բայց անոնք երբեք նախատեսուած չէին  ուրիշի կողմէ հասկանալի ըլլալու համար: Նմանապէս, Ետեմի՝ / Շինար-Շումեր / Հայաստանի վաղ քաղաքակրթութիւնները սեպագիր համակարգը ստեղծեր են ցանկացած այբենական  գրային համակարգի նախքանը ստեղծելը: 7 երկնքի մասին երբեւէ  կարդացե՞լ եք:

7 երկնքի գաղափարը փոխանցուեր է ամենահին քաղաքակրթութիւններու ՝ ներառեալ առաջին քրիստոնիաները, մահմետականները, հնդիկները եւ Միջագետքի ցեղերը: Այս պատմութեան շատ տատանումներ կան, բայց այն, ինչ ես հասկցած եմ իմ տարիներու ուսումնասիրութեան ընթացքին, առաջին երկինքը այն է, ինչը տեսանելի է մարդկանց համար երկրի վրայ: Երկինքը, աստղերը, արեւն ու լուսինը: Երկրորդ երկինքը հիմքն է: Երկնային արքայութեան եւ երկրի կապը: 3-րդ երկինքը դրախտի դարպասն ու մուտքն է, որտեղ հրեշտակային էակները կը հսկեն երկիրը եւ կը ծառայեն որպէս պահապաններ:

4-րդ երկինքը այն է, որը կարող է ձեզի հետաքրքրէ: Այդ ոսկիի, ուտոպիայի, մաքրութեան եւ երկնային էակներու երկինք է, որոնք կը տիրապետեն Աստուծոյ լոյսին եւ գաղտնիքներուն:

Փաստօրէն, անոնք այնքան հաւատարիմ են երկնային տիրոյթին, որ երկնքի այս 4-րդ մակարդակը յայտնի էր որպէս ԼՌՈՒԹԵԱՆ երկինք, որտեղ Աստուածները չունէին ձայն կամ ԽՕՍԵԼՈՒ ԼԵԶՈՒ: Անոնք կը խօսէին աստուածային տելեպաթիայի եւ աստուածային հեռակինեզի միջոցով:

Ա՞րդեօք այս կարող է ըլլալ այն պատճառը, որ Կիլիկիայի, Լիկիայի մէջ եւ Փոքր Ասիայի մէջ մենք յայտնաբերած ենք հնագոյն քարեր եւ արձաններ, որոնք կը ներկայացնեն երեցներուն ՝ լայնօրէն բացուած աչքերով եւ բերանով, սարսափահար տէսքով: Լիովին սարսափած ու տիրացած, կարծես այլեւս ձայն չունէին:Երկնային աստուածներուն արգիլուած էր մարդկանց տալ երկնային կամ հոգեւոր աշխարհի մասին յայտնի գիտելիքներ, եւ երբ Լիուցիֆերը փաստօրեէն մարդկանց տուաւ այդ գիտելիքները, այդ չարի դէմ բարիի ճակատամարտի սկիզբն էր: Թերեւս զուր չէ, որ տեխնոլոգիապէս զարգացած հնագոյն շինարարները, ովքեր կառուցած եւ կանաչապատած են զանգվուածային տաճարներ, գրաւոր չեն բացայայտեր իրենց գաղտնիքները: Հնարաւոր է, որ այդ  արգիլուած էր:

Աստվածաշունչի մէջ գրուած է. «Ես Քրիստոսի մէջ գիտեմ մէկ մարդու, որը տասնչորս տարի առաջ երրորդ երկինք էր տարվել: Ես չեմ գիտեր `այդ անոր մարմինի մէջ էր, թէ անոր մարմինէն դուրս` Աստուած  գիտէ: Եւ ես գիտեմ, որ այդ մարդուն դրախտ տարած են եւ լսած անասելի բաներ, բաներ, որոնք ոչ մէկին թոյլ չեն տար պատմելու »- 2 Կորնթացիներ 12: 2-4

Համոզուած եմ, թէ որքան շատ  ուսումնասիրութեան ընթացքին հանդիպիս  խորին եւ ճշմարտացի ուղի, այնքան աւելի շատ կը գիտակցիս, որ այն, ինչ քեզ կ՛ըսեն հին «դիցաբանութիւն», իրականութեան դիցաբանութիւն չէ: