2021 թուականի Մայիսի 3-ին տեղի ունեցաւ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմենակ Աբրահամեանի հանդիպումը ՀՃՈՒ-RAA հիմնադրամի աշխատակիցներու հետ՝ իրենց գրասենեակին մէջ։ Հանդիպումը նախատեսուած էր նախօրոք եւ նպատակը ՀՃՈՒ գրասենեակի աշխատակիցներուն ծանօթացնել Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմենակ Աբրահամեանի կողմէ 2005-2008 թթ․-ին Եւրադատարանի մէջ բացուած դատին՝ ընդդէմ Ատրպէյջանի, որտեղ Ատրպէյջանը կը մեղադրուի Ջուղայի 1000-է աւելի խաչքարերու ոչնչացման համար։ ՀՃՈՒ աշխատակիցները խնդրեցին ԱՀՀ նախագահին միջնորդութիւններ ներկայացնել նոր բացայայտուած փաստերով եւ առանձին յուշարձաններու հարցով։ Նախագահ Աբրահամեանը համաձայնեցաւ յանձն առնելու այդ գործին եւ ԱՀՀ անունով նոր յայտեր ներկայացնել Եւրադատարան։ Հանդիպման ժամանակ քննարկուեցան նաեւ Սեւրի դաշնագիրը, Կիլիկիայի եւ Լոզանի պայմանագիրները  եւ այլ հարցեր։

Leave a Reply