Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը, Ամերիկայէն Երեւան ժամանած Ռաֆֆի Նազարեանը եւ Անուշ Մելիքեանը աշխատանքային հանդիպում ունեցան պատմաբան Անժելա Տէրեանի հետ, ով վերջերս հրատարակած էր «Պատմութիւն Արարատ Երկրի/ Մ․Թ․Ա․ 4-1 հազարամեակներ» աշխատութիւնը։ Տիկին Տէրեանը ներկայացուց գիրքի կարեւորութիւնը, յատկապէս այս շրջանին, երբ հարեւան պետութիւնները կը փորձեն կեղծել պատմութիւնը եւ Հայաստանի պատմական տարածքները վերագրել իրենց։ Գիրքի շուրջ տեղի ունեցաւ մանրամասն քննարկում, որմէ ետք Աբրահամեանը   առաջարկեց գիրքը հրատարակել նաեւ ֆրանսերէն լեզուով, յանձն առնելով անոր ֆինանսաւորումը։ Հանդիպում տեղի ունեցաւ նաեւ Երեւանի պատմութեան թանգարանի տնօրենի եւ Շուշիի պատմության թանգարանի տնօրենի հետ, որոնց հետ համագործակցութեան նոր հեռանկարներ կը կայանայ յետագային։