Արեւմտեան Հայաստանի Պաղեշ նահանգի Ատիլջեվազ գաւառին մէջ գտնուող համանուն ամրոցին մէջ  սկսած են վերականգնման աշխատանքները:

Երեք հազարամեայ պատմական Ատիլջեվազ ամրոցը, որը կը գտնուի Վանա լիճի ափին՝ Ատիլջեվազ գաւառին մէջ եւ կը պատկանի Արարատեան թագաւորութեան ժամանակաշրջանին, վերականգնուելէ ետք շրջանի զբոսաշրջութեան համար կարեւոր նշանակութիւն կունենայ:

Որպէս Արեւմտեան Հայաստանի մէջ մեր նախնիներէն մեզ մնացած հարուստ ժառանգութիւն՝ մենք պէտք է աւելի ուշադրութիւն եւ հոգատարութիւն ցուցաբերենք նման պատմական կառոյցներու հանդէպ, որոնք ճակատագիրի քմահաճոյքին մնացեր են: Բացի այդ, գեղեցկութեան տեսանկիւնէն պէտք է տեսնել այս ամրոցը: Հնարաւորութիւն ունենալու պարագային, խորհուրդ  կուտանք անպայման այցելեք այնտեղ: