Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահական հրամանագիր

N°88 – 2021.05.11

Լոս Անջելս (Գալիֆոռնիա)  Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու  մէջ Արեւմտեան Հայաստանի Գլխաւոր հիւպատոսի նշանակման հետ կապուած:

Հանրապետութեան Նախագահը,

  • Հաշուի առնելով Լոս Անջելս (Գալիֆոռնիա)  Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներէն Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացիութիւն ստանալու դիմումներու թիւի աճը.
  • Հաշուի առնելով 2014 թ. Մարտի 12-ի թիւ 16 հրամանագիրը.
  • Հաշուի առնելով Սահմանադրութեան 77-րդ յոդուածը.

Հրամանագիրներ.

Յոդուած 1. Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Գլխաւոր հիւպատոսի նշանակումը Լոս Անջելս (Գալիֆոռնիա)  Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու  մէջ ` ի դէմս պրն ՌաֆՖի ՆԱԶԱՐԵԱՆԻ:

Յոդուած 2. Նշանակումը նախատեսուած է երեք տարի ժամկէտով ` երկարաձգելու հնարաւորութեամբ

Յոդուած 3. Որոշումը կը հրապարակուի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնական տեղեկագիրին մէջ:

Կարին, 11 Մայիսի 2021 թ.

Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ