Յարգելի հետեւորդներ․սիրելի հայրենակիցներ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Պետական հեռուստաընկերութիւնը կը շարունակէ իր ամենօրեայ աշխատանքը ի նպաստ մեր պետութեան եւ աշխարհով սփռուած տարագիր հայութեան։

Մենք չենք զբաղուիր ինքնագովազդով, բայց կարիք ունինք իւրաքանչիւրիդ աջակցութեան։

Մեր հեռուստաընկերութիւնը իր առաքելութիւնն կը համարէ դառնալ իւրայատուկ փարոս ինքնաճանաչողութեան եւ հայրենատիրութեան։

Այժմ երբ մեր հայրենքի փոքրիկ անկիւնը Արցախը եւ Հայաստանը կը գտնուին աշխարհաքաղաքական փոթորկի կիզակէտին ,մենք կանգնած ենք հայութեան արդար պայքարի պաշտպանի մեր անսասան դիրքին։

Արեւմտեան Հայաստանը Ձեր կողքին է։

Մեր պայքարն արդար է,եւ անոր յաղթական աւարտը մոտ։

Միասին կարող ենք աւելին։

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424