Եղանակի տաքացման հետ արագիլները վերադարձեր են Արեւմտեան Հայաստանի Մշոյ դաշտ եւ շրջակայքի գիւղական բնակավայրեր, որտեղ բնակութիւն  հաստատեր են տարիներ առաջ իրենց իսկ հիւսած բոյներուն:

Մշոյ դաշտը կը գտնուի չուող թռչուններու ճանապարհին եւ հարուստ է խոնավ տարածքներով ու հարիւրաւոր թռչուններու տեսակներով։ Գարնանային այս օրերուն կը հիւրընկալէ  գարնան ավետաբեր արագիլներուն: Արագիլները  կը բնադրեն յատկապէս Արածանի եւ Կարասու գետերու աւազանին: