ՀՀ ժողովրդական  վարպետ Լալա Մնէյեանը խօսեցաւ Զատիկի տօնակատարութիւններու  եւ սովորոյթներու մասին, որոնք կը նշուին Զատկի տօնին նախորդող եւ յաջորդող օրերուն։ Անդրադարձաւ  տօնի խորհուրդին՝ վերլուծելով երգերը, պարերը, ծիսակատարութիւնները, որոնք յատուկ են այդ օրուան։ Մնէյեանը ներկայացուց նաեւ տօնի խորհուրդը Արեւմտեան Հայաստանի մէջ ապրող հայերու համար, անոնց պահպանած աւանդոյթները եւ տօնակատարութիւնն իրականացնելու ծիսակարգը։