Սիրելի հայրենակիցներ Արեւմտեան Հայստանի Պետական Հեռուստաընկերութիւնը չի զբաղուիր ինքնագովազդով։

Մեր աշխատանքի լուսաբանումը նպատակ ունի կապել միմիանց աշխարհով սփռուած հայութեանը,սերմանել մեր սերունդներու մէջ հայրենաճանաչութիւն։

Այս դժուարին ժամանակաշրջանին Արեւմտեան Հայստանի Պետական Հեռուստաընկերութիւնը կանգնած է հայութեան եւ մեր ազգի արդար պայքարի թիկունքը։

Մենք ունինք Ձեր աջակցութեան կարիքը։

Միասին կարող ենք աւելին։

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424